Polski English

Szkolimy się dla Państwa! W ostatnich dniach odbyliśmy szkolenia

 

Dla bezpieczeństwa transakcji jakie przeprowadzamy cyklicznie uzupełniamy nasze wykształcenie podczas szkoleń z listy Ministra Transportu : 6627 ( dawny numer MI).

Hipoteka zabezpieczeniem wierzytelności po nowelizacji – wybrane zagadnienia

Cel szkolenia : Celem seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy prawnej dotyczącej hipoteki – zakresu obciążenia nią nieruchomości, sposobu jej zwalczania i wykorzystywania.

W trakcie seminarium analizie poddane są cechy hipoteki przed i po nowelizacji, która weszła w życie w 2011 roku. Na pierwszej godzinie przedstawione zostaną na tle porównawczym cechy hipoteki, a następnie przedstawione praktyczne zasady obrotu nieruchomością ( bądź prawem ) obciążoną hipoteką. Druga godzina poświęcona jest analizie zakresu zabezpieczenia wierzytelności, a co za tym idzie realnego obciążenia nieruchomości. Rozważania te połączone zostaną z analizą realizacji zasady akcesoryjności w prawie polskim. W dalszej kolejności przedmiotem rozważań będzie rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym z uwzględnieniem jego ekonomicznego aspektu. Czwarta godzina poświęcona jest sposobowi zaspokojenia się wierzyciela z przedmiotu hipoteki ze wskazaniem sposobów jej udaremnienia. W ostatniej kolejności wyjaśnione zostaną zagadnienia intertemporalne, decydujące o tym, jakie przepisy stosować należy do hipotek ustanowionych w różnym czasie.

Zapraszamy do współpracy

 


Wyłączność w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Problemy prawne

 

Szkolenie (seminarium) Wyłączność w pośrednictwie obrotu nieruchomościami. Przekonanie sprzedawcy oraz problemy prawne spełniające wymogi doskonalenia zawodowego Pośredników nieruchomości, zarejestrowane na liście Ministerstwa pod numerem 7048,

Zalety i wady typów umów o pośrednictwo. Korzyści dla biura obrotu nieruchomościami i korzyści dla klienta wynikające z umowy na wyłączność. Techniki wpływu na decyzje ludzi wg. Cialdiniego i ich wykorzystanie w praktyce pośrednictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Praca z nabywcami nieruchomości - zdobycie i utrzymanie kontaktu, rozpoznanie potrzeb, mediacje i negocjacje, zamykanie kontraktu

 

 

Szkolenie spełniające wymogi doskonalenia zawodowego Pośredników, nieruchomości, zarejestrowane na liście Ministerstwa pod numerem 7050. Przedstawiamy pracę z klientami popytowymi począwszy od sposobów ich pozyskania dzięki dobrym ogłoszeniom, poprzez pierwsze spotkania, rozpoznawanie potrzeb, prezentację i właściwy dobór ofert, zrozumienie i likwidację zastrzeżeń, aż do zamknięcia negocjacji.

 

 

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego